Stärkt ställning för hyresgäster

Regeringen vill stärka hyresgästernas ställning och oseriösa värdar ska bort från marknaden. Det är målet när regeringen nu ska utreda reglerna för hyresrätter och uthyrning av bostäder.

När miljonprogramsområden rustas upp har hyrorna skjutit i höjden och människor i flera fall tvingats bort på grund av detta. Ett av regeringens förslag är därför att stärka hyresgästernas inflytande vid renoveringar, vilket välkomnas av bland andra Hyresgästföreningen.

- Hur det rent tekniskt ska skötas, hur långt man ska gå och var man ska dra gränserna - det har vi bett utredaren att titta på, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till aftonbladet.

Läs Regeringskansliet´s direktiv i sin helhet:

https://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/07/dir.-201583/

/Lokaljuristen