Kommunen vill inte ha Hells Angels som hyresgäster - tvisten prövas i HD


               

 
 
 
 
     

           

   

           

                   

Högsta domstolen ska pröva den uppmärksammade
lokalhyrestvisten mellan Karlstad kommun och Solstadens Motorsport, en
ideell förening med kopplingar till MC-klubben Hells Angels.

Våren
2013 köpte Karlstad kommun den gård i Härtsöga utanför Karlstad som
MC-klubben använder som klubblokal. Fastigheten köptes på exekutiv
auktion och klubben hade då sedan två år tillbaka hyrt gården genom
föreningen.

Kommunen sade direkt efter köpet upp föreningen med
nio månaders uppsägningstid, med hänvisning till den särskilda regel i
utsökningsbalken som gäller fastigheter som köpts på offentlig auktion.

Både
Värmlands tingsrätt och Hovrätten för Västra Sverige ansåg dock att
kommunens uppsägning var ogiltig. Den innehöll nämligen ingen hänvisning
till möjligheten att begära medling i hyresnämnden -– något som krävs
när hyresgästen sägs upp med stöd av jordbalkens regler. Domstolarna
ansåg att samma krav skulle ställas på en uppsägning från en ny
hyresvärd som tagit över efter köp på offentlig auktion.

Kommunen
har dock överklagat hovrättens dom och Högsta domstolen beslutar nu att
pröva fallet. Kommunen anser inte att det har funnits någon skyldighet
att upplysa om medlingsmöjligheten i samband med uppsägningen och har
ifrågasatt flera av de argument som förts fram av hovrätten.

Källa: Dagen Juridik