Din lokala jurist

Lokaljuristen.se


070-215 08 20

info@lokaljuristen.se

Tjänster

Våra juridiska tjänster vänder sig både till hyresgäster och fastighetsägare.

Hyresgäster

Vi hjälper dig att se till att du har ett hyresatal som är rätt, att du debiteras en korrekt hyra och vi biträder dig i förhandlingar och tvister.


     


Fastighetsägare Vi hjälper till att se till att du tecknar avtal med dina hyresgäster som är korrekt och följer lagstiftningen.